مشاهده محصول 

کارخانه تولید اسانس گیاه


مشخصات
کد شناسایی : I08141
نام متقاضی یا شرکت : بالا طبیعت
نام استان : تهران
شهر : دماوند
نام شهرک یا ناحیه صنعت مصوب : آینه ورزان
نام محصول و تولیدات : اسانس گیاه
وضعیت واحد : غیر فعال
محصولات مرتبط
فهرست قیمت ها
[ هیچ محصولی پیدا نشد.]