۱۷ هدف برای توسعه پایدار دنیا

۱۷ هدف برای توسعه پایدار دنیا
سازمان جهانی کار، گزارشی از اهداف توسعه پایدار منتشر کرد که در آن، اهدافی لحاظ شده که با پایبندی به آن، جهان جای بهتری برای زندگی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهانی کار در گزارشی با برشمردن ۱۷هدف برای توسعه پایدار،اعلام کرد: کشورها باپایبندی به این اهداف، می‌توانند جهان را جای بهتری برای زندگی کنند.هدف ۱: پایان دادن به فقر درتمامی اشکال آن و در همه جا نرخ شدید فقر نسبت به سال ۱۹۹۰،نصف شده است. در حالی که این یک دستاورد قابل توجه است، اما هنوز هم یک نفر از هر پنج نفر در مناطق در حال توسعه با کمتر از ۱.۲۵ دلار در روز زندگی می کند. همچنین هنوز هم میلیون ها نفر با کمی بیشتر از این میزان، زندگی می کنند. علاوه بر این که بسیاری از مردم در معرض خطر لغزش دوباره به فقر شدید قرار دارند. فقر بیشتر ناشی از فقدان درآمد و منابع مورد اطمینان برای معیشت پایدار است. مصادیق آن عبارتند از گرسنگی و سوء تغذیه، دسترسی محدود به آموزش و پرورش و دیگر خدمات اساسی، تبعیض اجتماعی و محرومیت و همچنین عدم مشارکت در تصمیم گیری. رشد اقتصادی برای ایجاد شغل پایدار و ترویج برابری باید فراگیر باشد.هدف ۲: پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
اگر این هدف درست انجام شود، کشاورزی،جنگلداری و شیلات می تواند مواد غذایی مغذی برای همه را فراهم کند و منجر به تولیددرآمد مناسب و معقول باشد. این مورد در حالی است که حمایت از توسعه روستایی مردم محور و حفاظت از محیط زیست رخ دهد.در حال حاضر، خاک، آب شیرین، اقیانوس ها، جنگلها و تنوع زیستی به سرعت در حال تخریب هستند. تغییر آب و هوا فشار بیشتری را روی منابع ما ایجاد کرده است و همچنین موجب افزایش خطرات مرتبط با بلایای طبیعی مانندخشکسالی ها و سیل شده است. بسیاری از زنان و مردان روستایی دیگر نمی تواند حتی نان شب خود را از زمین هایشان دربیاورند. به این ترتیب آنها برای پیدا کردن فرصت های دیگر مجبور به مهاجرت به شهرها می شوند.یک تغییر عمیق و عمده در سیستم موادغذایی و کشاورزی جهانی مورد نیاز است. چرا که اگر ما امروز باید تغذیه ۷۹۵ میلیون گرسنه را فراهم کنیم تا سال ۲۰۵۰ این رقم به ۲ میلیارد مردم می رسد. بخش مواد غذایی وکشاورزی راه حل های کلیدی برای توسعه، از بین بردن گرسنگی و ریشه کن کردن فقرارائه می دهد.هدف ۳: اطمینان از زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین برای توسعه پایدار ضروری است. البته گام های قابل توجهی درافزایش امید به زندگی و کاهش برخی از مرگ و میر مشترک در ارتباط با کودکان و مرگ و میر مادران ایجاد شده است. همچنین پیشرفت های عمده ای در افزایش دسترسی به آب سالم و بهداشت، کاهش مالاریا، سل، فلج اطفال و گسترش اچ آی وی/ایدز اتفاق افتاده است.اما با این حال، به تلاش بیشتری نیاز است را این مسایل به طور کامل ریشه کن شود.هدف ۴: اطمینان از آموزش فراگیر و باکیفیت برای همه وترویج یادگیری مادام العمربه دست آوردن یک کیفیت آموزش و پرورش پایه و اساس برای بهبود زندگی مردم و توسعه پایدار مهم است. البته پیشرفت های عمده ای در جهت افزایش دسترسی به آموزش در تمام سطوح و افزایش نرخ ثبت نام در مدارس به ویژه برای زنان و دختران شده است. همچنین مهارت های اولیه سواد فوق العاده بهبودیافته است. اما همچنان تلاش جسورانه برای ایجاد گام های بیشتری برای دستیابی به اهداف آموزش و پرورش جهانی مورد نیاز است. به عنوان مثال، در بیشتر کشورهای جهان برابری در آموزش ابتدایی بین دختران و پسران را انجام داده اند، اما معدود کشورهایی هستند که این برابری را در تمام سطوح آموزش و پرورش انجام داده اند.هدف ۵: دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه
زنان و دختران در حالی که پیشرفت های زیادی در برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در اهداف توسعه هزاره (از جمله دسترسی برابر به آموزش
ابتدایی بین دختران و پسران) به دست آمده است، اما هنوز هم زنان و دختران از تبعیض و خشونت در بخش های مختلف جهان رنج می برند. فراهم آوردن شرایطی برای زنان و دختران برای دسترسی برابر به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، کار مناسب و نمایندگی در فرایندهای تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی به اقتصاد پایدار منجر می شود.هدف ۶: اطمینان از دسترسی به آب و بهداشت برای همه آب تمیز و قابل دسترس برای همه یک بخش اساسی از جهانی است که ما می خواهیم در آن  زندگی کنیم. در کره زمین آب شرین کافی برای رسیدن به این هدف وجود دارد. اما با توجه به اقتصاد بد و یا زیرساخت های ضعیف، هر ساله میلیونها نفر از مردم که بسیاری از آنها کودکان هستند، از بیماری های مرتبط با آب،فاضلاب و بهداشت می میرند. کمبود آب، کیفیت پایین آب و بهداشت ناکافی تاثیر منفی بر امنیت غذایی، انتخاب معیشت و فرصت های آموزشی برای خانواده های فقیر در سراسرجهان ایجاد می کند. خشکسالی در برخی از فقیرترین کشورهای جهان منجر به بدتر شدن گرسنگی و سوء تغذیه شده است. تا سال ۲۰۵۰، حداقل یک نفر از هر چهار نفر به احتمال زیاد در یک کشوری که با مشکل آب مواجه است، دچار مشکلات مزمن و شدید آب شیرین می شود.هدف ۷: اطمینان از دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه انرژی مرکز هر چالش عمده و هر فرصتی در جهان امروز است. امکان دسترسی به انرژی برای همه ضروری است چرا که انرژی می تواند برای شغل، امنیت، تغییرات آب و هوایی، تولید مواد غذایی و یا افزایش درآمد مهم
باشد. انرژی پایدار فرصت است.انرژی عامل مسلط به تغییر آب و هوا و عامل ایجاد حدود ۶۰ درصد از کل گازهای گلخانه ای است.هدف ۸: بهبود رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال وکار مناسب برای همه تقریبا نیمی از جمعیت جهان هنوز هم با درآمد ۲ دلاری در روز زندگی می کنند. در بسیاری از
مکان ها، داشتن شغل، فرار از فقر را تضمین نمی کند. به همین دلیل هم باید تجدیدنظردر سیاست های اجتماعی و اقتصادی با هدف ریشه کن کردن فقر صورت بگیرد. رشد اقتصادی پایدار مستلزم ایجاد شرایطی است که اجازه می دهد مردم مشاغلی با کیفیت داشته باشندکه باعث تحریک اقتصاد می شود، البته در حالی که به محیط زیست آسیبی نمی رساند.فرصت های شغلی و شرایط کاری مناسب برای کل جمعیت در سن کار مورد نیازاست.
آمار بیکاری جهانی از ۱۷۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۷ به حدود ۲۰۲ میلیون در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است، که شامل در حدود ۷۵ میلیون زن و مرد جوان می‌شود.نزدیک به ۲.۲ میلیارد نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. یعنی هرروز با ۲ دلار زندگی می کنند، اما ریشه کن کردن فقر ازطریق شغل پایدار و پرداخت خوب امکان پذیر است ۴۷۰ .یلیون شغل در سطح جهان برای تازه واردان بهبازار کار بین سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۳۰ مورد نیاز است.هدف ۹: ساخت زیرساخت های انعطاف پذیر، ترویج صنعتی پایدار و تقویت نوآوری سرمایه گذاری در زیرساخت - حمل و نقل،آبیاری، انرژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات - برای دستیابی به توسعه پایدار وتوانمند سازی جوامع در بسیاری ازکشورها بسیار مهم است.مدت طولانی است که نیاز به سرمایه گذاری در زیرساخت ها به عنوان راه رشد در بهره وری و درآمد، و بهبود درسلامت و آموزش و پرورش شناخته شده است.توسعه صنعتی فراگیر و پایدار منبع اصلی درآمد است و اجازه می دهد با افزایش سریع و پایدار و استانداردهای زندگی برای همه مردم، فراهم می کند. پیشرفت های فن آوری پایه و اساس تلاش برای رسیدن به اهداف زیست محیطی، از جمله افزایش منابع و بهره وری انرژی است. بدون فن آوری و نوآوری،رشد صنعتی اتفاق نخواهد افتاد و بدون صنعتی شدن، توسعه هم رخ نمی دهد.هدف ۱۰: کاهش نابرابری داخل و در میان کشورهاجامعه بین المللی گام های مهمی در جهت نجات مردم از فقر انجام داده است. آسیب پذیرترین کشورها- کشورهای کمتر توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه محصوردرخشکی و کشورهای جزیره ای کوچک در حال توسعه- همچنان به کاهش فقر عمل می کنند. اما با این حال، نابرابری هنوز هم ادامه دارد.علاوه بر این، در حالی که نابرابری درآمد بین کشورها ممکن است کاهش یافته است، اما نابرابری درون کشورها افزایش یافته است.هدف ۱۱: تضمین شهرهای امن، انعطاف پذیر و پایدارشهرها هاب هایی برای ایده ها، تجارت،فرهنگ، علم، بهره وری، توسعه اجتماعی هستند. در بهترین حالت، شهرها مردم برای پیشبرد اجتماعی و اقتصادی توانا می سازند. با این حال، بسیاری از چالش های برایحفظ شهرها وجود دارد. ایجاد شغل و رفاه لازم است، در حالی که به زمین و منابع فشاروارد می شود. چالش های مشترک شهری شامل کمبود بودجه برای ارائه خدمات پایه، کمبودمسکن کافی و کاهش زیرساخت ها است.هدف ۱۲: اطمینان از مصرف و تولید الگوهای سازگار بامحیط زیست مصرف و تولید پایدار در مورد ارتقای منابع و بهره وری انرژی، زیرساخت پایدار و فراهم آوردن امکان دسترسی به خدمات اساسی، مشاغل سبز و مناسب و معقول و کیفیت بهتر زندگی برای همه است. اجرای آن برای رسیدن به برنامه توسعه، کاهش هزینه های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی آینده،تقویت رقابت اقتصادی و کاهش فقر کمک می کند.هدف ۱۳: گرفتن تصمیماتی برای اقدامات فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن تغییرات آب و هوایی در حال حاضر موثربر هر کشور در هر قاره ها است. این مساله می تواند منجر به اخلال در اقتصاد ملی،زندگی، هزینه افراد، جوامع و کشورها شود. مردم در حال تجربه اثرات قابل توجهی ازتغییرات آب و هوایی که شامل الگوهای تغییر آب و هوا، افزایش سطح آب دریا و تغییرات آب و هوایی شدید تر می شود، هستند.انتشار گازهای گلخانه ای از فعالیت های انسان وتغییر آب و هوایی افزایش یافته است و در حال حاضر به بیشترین میزان خود در کل تاریخ رسیده است. پیش بینی می شود بدون هیچ اقدامی، دمای سطح جهان در طول قرن ۲۱، ۳ درجه افزایش پیدا کند. به این ترتیب برخی نقاط جهان، گرمتر می شود.هدف ۱۴: حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها ومنابع دریایی اقیانوس های جهان سیستمی دارند که زمین را برای بشر قابل سکونت کرده است. آب باران، آب آشامیدنی، آب و هوا، سواحل، بسیاری از مواد غذایی ما و حتی اکسیژن که در هوا تنفس می کنیم، در نهایت همه ارائه وتنظیم شده توسط دریا هستند. در طول تاریخ، اقیانوس ها و دریاها خط لوله حیاتی برای تجارت و حمل و نقل بوده است. مدیریت دقیق از این منابع حیاتی از ویژگی های کلیدی یک آینده پایدار است.هدف ۱۵: مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی،متوقف و معکوس تخریب زمین، توقف از دست دادن تنوع زیستی30 درصد از سطح زمین ازجنگل پوشیده شده است. علاوه بر این جنگل ها در تامین امنیت غذایی و سرپناه نقش مهمی ایفا می کنند. جنگل کلید مبارزه با تغییرات آب و هوایی، حفاظت از تنوع زیستی و خانه جمعیت بومی است. اما این در حالی است که هرساله ۱۳ میلیون هکتار از جنگل ها از بین می رود و در مناطق خشک باعث ایجاد ۳.۶ میلیارد هکتار بیابان زایی شده است. جنگل زدایی و بیابان زایی - ناشی از فعالیت های انسانی و تغییرات آب و هوایی - چالش های عمده ای به توسعه پایدار، زندگی و معیشت میلیون ها نفر از مردم در مبارزه با فقرهستند. برای مدیریت جنگل ها و مبارزه با بیابان زایی با تلاش هایی صورت بگیرد.هدف ۱۶: ارتقاء تنها با جوامع صلح آمیز و فراگیرهدف شانزدهم از اهداف توسعه پایدار به ارتقاء جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار در تمام سطوح اختصاص داده شده است. در این هدف باید ارائه دسترسی به عدالت برای همه صورت بگیرد، ساخت و ساز موثر، موسسات پاسخگو باشند.هدف ۱۷: احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایداریک دستور کار توسعه پایدار موفق نیازبه مشارکت بین دولت ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی دارد. این مشارکت فراگیر ساخته شده بر اصول و ارزش ها، چشم انداز مشترک، اهداف مشترک در سطح جهانی، منطقه ای، ملی ومحلی باید باشد. اقدام فوری برای بسیج، تغییر مسیر و باز کردن قدرت تحول تریلیونها دلار از منابع خصوصی به اهداف توسعه پایدار مورد نیاز است. سرمایه گذاری بلندمدت، از جمله سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در بخش حیاتی مورد نیاز، به ویژه درکشورهای در حال توسعه می تواند راه کار باشد.
۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ۰۸:۵۱
خانه صنعت معدن و تجارت |
تعداد بازدید : ۳۶۵
کد خبر : ۲,۲۰۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

دربـاره مـا

در سال مزین به نام جهاد اقتصادی ،شبکه انجمنهای صنعتی و معدنی به ریاست آقای بیژن پناهی زاده تفاهم نامه ای با معاونت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به شماره 2335/140 مورخ 90.02.20 منعقد گردید ادامه...

دستـرسی ها

تمـاس با مـا

تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان فلسطین شمالی- بعد از چهارراه زرتشت- کوچه برادران غفاری- پلاک2- طبقه اول
021-88971841-42
iran_mim@yahoo.com
  021-88971838
8 صبح الی 16:30 بعد از ظهر

پیـوندها